Anyagbeszerző tanfolyam: Felnőttképzés, szakmai tanfolyamok, nyelvtanfolyamok, nyelvvizsgák, informatikai tanfolyamok, gazdasági tanfolyamok, vállalati tanfolyamok, továbbképzések, tréningek, kihelyezett tanfolyamok
ioszia logo

Anyagbeszerző tanfolyam

bgareworksbanner
PCB javítás és BGA átmunkálás, javítás! Vizsgálat, eltávolítás, kiforrasztás, csere, beültetés, mentés, tesztelés, stb.
Költséghatékony megoldás!


OKJ azonosító:  54 345 02 0100 31 01

Tartalom:

0061-06 Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek
0062-06 Marketing és PR alapismeretek
0117-06 Veszélyes áruk tárolásának, szállításának követelményei
0118-06 Áruterítés
0119-06 Az anyagbeszerző munkakör követelményei
0391-06 A Logisztikai ügyintéző speciális feladatai
0120-06 Nemzetközi szállítmányozás


A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

 • Kapcsolatot tart a partnerekkel, ügyfelekkel
 • Döntéselőkésztéssel segíti a menedzsmentet
 • Kommunikációs, marketing és PR tevékenységet végez
 • Irodatechnikai és multimédiás eszközöket kezel
 • Közreműködik a rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában
 • Irodai, ügyviteli adminisztrációt végez
 • Reklamációs eseteket kezel
 • Nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet folytat
 • Nemzetközi szállítással kapcsolatos kiegészítő tevékenységet folytat

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0061-06 Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez
 • Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait
 • Hivatalos levelezést folytat hagyományos és elektronikus formában
 • Hivatalos okmányokat tölt ki
 • A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos ügyeket intéz (hatóságoknál, közigazgatási szerveknél)
 • Napi/heti jelentést készít
 • Adatbázisokat kezel, iratkezelést végez
 • Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet
 • Nyomon követi a számla kiegyenlítését
 • Szükség szerint a szerződést aláírásra előkészíti
 • Szerződést köt
 • Közreműködik a hitelügyintézésben
 • Hibás teljesítés esetén jegyzőkönyvet vesz fel
 • Árajánlatokat kér, ad, értékel
 • A termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja
 • Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató)
 • Szöveget, táblázatot szerkeszt
 • Elektronikus levelezést folytat, internetet és intranetet használ
 • Telefont, faxot, fénymásológépet kezel
 • Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatait ellátja, az anyagokat archiválja
 • Dokumentumokat fénymásol
 • Audiovizuális, multimédiás eszközöket használ, pl. tv, videó, projektor, írásvetítő
 • Használja az egyéb irodai eszközöket (hőkötő, spirálozó, iratmegsemmisítő)
 • Felméri az ügyfelek igényeit
 • Szakmai tanácsot ad ügyfeleknek, partnereknek
 • Termékeiről, szolgáltatásairól folyamatosan tájékoztatja az ügyfeleit partnereit
 • Ügyfélszolgálati teendőket lát el
 • Az aktuális kedvezményekről folyamatos tájékoztatást ad
 • Szakmai rendezvényeken vesz részt
 • Reklamációt fogad
 • Mérlegeli a kifogások jogosságát és mértékét
 • A reklamáció fajtájától és mértékétől függően dönt az ügyintézés menetéről
 • Javaslatot tesz az ellentételezésre, a reklamáció megoldására
 • Szükség szerint hatósági, szakértői eljárást kezdeményez
 • Az eljárás eredménye szerint rendezi a reklamációt
 • Együttműködik a szervezet társadalmi kapcsolatainak alakításában


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0062-06 Marketing és PR alapismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Piackutatást végez
 • Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac alakulását
 • Részt vesz a vevőktől, partnerektől, ügyfelektől, közéletből érkező visszacsatolások összegyűjtésében, rendszerezésében
 • Közreműködik a reklámok, bemutatók, akciók szervezésében, az ahhoz kapcsolódó nyomdai munkálatok koordinálásában
 • Protokoll-listát, illetve címlistát állít össze
 • Közreműködik a szervezet belső és külső kommunikációs rendszerének és
 • kultúrájának kialakításában, működtetésében


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0117-06 Veszélyes áruk tárolásának, szállításának követelményei

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Részt vesz a veszélyes árukra vonatkozó árutovábbítási technológiák kiválasztásában, alkalmazásában
 • Elvégzi a veszélyes anyagok beszerzésével kapcsolatos speciális feladatokat
 • A veszélyes áru kísérő okmányait, az átvételéhez és kiszállításához kapcsolódó dokumentumokat kezeli és eljuttatja az illetékeshez
 • A környezetvédelmi és biztonsági előírásoknak megfelelően kezeli és felhasználja a veszélyes anyagokat
 • A biztonsági előírásoknak megfelelően betárolja és kitárolja a veszélyes árut a raktárba, illetve a raktárból, meghatározza azok tárolóhelyét
 • Kiválasztja a veszélyes áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezi az útvonalat, szállítást
 • Gondoskodik a veszélyes áru szállítására alkalmas járműről
 • Közreműködik a készletek és a tároló helyek nyilvántartásában


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0118-06 Áruterítés

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Részt vesz az árutovábbítási technológiák kiválasztásában, alkalmazásában
 • Gondoskodik a kiszállítási terv alapján a megfelelő számú és felszereltségű járműről
 • Fuvarokmányt állít ki a szállítójárművek részére
 • Átrakással, árutovábbítással (cross-docking) kapcsolatos tevékenységeket végez
 • Gondoskodik az áru szabályszerű átadásáról

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0119-06 Az anyagbeszerző munkakör követelményei

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Összegzi a beszerzési igényeket
 • Megtervezi az aktuális beszerzések időrendjét
 • Megrendelést továbbít a beszerzési részleghez vagy a beszállítóhoz
 • Gondoskodik az áru szabályszerű átvételéről
 • Az áruátvételhez kapcsolódó dokumentumokat kezeli és eljuttatja az illetékeshez
 • Kapcsolatot tart a beszállítókkal, értékeli teljesítményüket


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0391-06 A Logisztikai ügyintéző speciális feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Véleményezi az új technológiák, termékek bevezetését
 • Adatokat szolgáltat a termelési tervek elkészítéséhez
 • Közreműködik a vállalati logisztikai rendszer tervezésében, kialakításában
 • Előkészíti a belföldi, nemzetközi szállításokat
 • Részt vesz az árképzési és díjszámítási feladatokban
 • Kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezi az útvonalat, szállítást
 • Részt vesz az árutovábbítás, szállítmányozás feladatainak szervezésében, irányításában
 • Kapcsolatot tart a pénzügyi- és a termelésprogramozási részleggel
 • Közbeszerzés esetén alkalmazza a közbeszerzési szabályozást
 • Betárolja és kitárolja az árut a raktárba illetve a raktárból, meghatározza a tároló helyet
 • Ellenőrzi a bejövő megrendelés teljesítési feltételeit
 • Kezeli a raktárgazdálkodás bizonylatait
 • Ellátja a minőségbiztosítási rendszerben rögzített feladatokat
 • Intézi a garanciális és szavatossági ügyeket


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0120-06 Nemzetközi szállítmányozás

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • A nemzetközi szállítmányozással kapcsolatos előkészítő, tervező feladatokat végez
 • Részt vesz a nemzetközi árutovábbítási technológiák kidolgozásában
 • Részt vesz a nemzetközi menetrend szerinti szállítási feladatok előkészítésében
 • Részt vesz a nemzetközi különjáratok és külön célú menetrendszerinti szállítási feladatok előkészítésében
 • Részt vesz a nemzetközi szállítás, szállítmányozás árképzési és díjszámítási feladataiban
 • Közreműködik a megfelelő áruszállítási rendszer kiválasztásában
 • FIATA-előírásokat alkalmaz
 • FIATA-okmányokat tölt ki, alkalmaz
 • Nemzetközi szállítmánybiztosítási ügyet intéz
 • Részt vesz a árutovábbítás, szállítmányozás feladatainak szervezésében, irányításában
 • Részt vesz a járműfenntartás feladatainak ellátásában
 • Ellátja a nemzetközi szállítás adminisztrációs és elemzési feladatait
 • Irányítja a szállítmányozáshoz kapcsolódó okmányok elkészítését, kitöltését
 • Részt vesz a forgalombiztonsági, áru- és utas biztonsági feladatok ellátásában
 • Intézi a nemzetközi szállítás rendkívüli eseményeinek ügyeit
 • Részt vesz mentéssel kapcsolatos feladatok ellátásában
 • Részt vesz a nemzetközi szállítással kapcsolatos oktatási feladatok ellátásában
 • Az előírások szerint közreműködik az irányított dolgozók személyes ügyeivel
 • kapcsolatos feladatok ellátásában

 

Álláshirdetés!
10 éve működő felnőttképzési intézmény jó kereseti lehetőséggel keres megfelelő iskolai végzettséggel és legalább 2 éves szakmai tapasztalattal rendelkező, munkájára igényes munkatársakat az alábbi munkakörök betöltéséhez:
 • angol és német nyelvtanár
 • informatika tanár
Fényképes Europass önéletrajzokat a palyazat@ioszia.hu e-mail címre várjuk!

Tanfolyamok, képzések GyöngyösönSzakmai képzések Nyelvi képzések Vállalati képzések Mestergazda program Oktatási szolgáltatások

Felnőttképzés: Miskolcon, Egerben, Gyöngyösön, Salgótarjánban, Hatvanban, Jászberényben, Gödöllőn, Mezőkövesden, Füzesabonyban, Szolnokon, Hevesen és Észak-Magyarországon

Tanfolyamok városok szerint ABC sorrendben

Tanfolyamok, képzések Balassagyarmaton   | Tanfolyamok, képzések Egerben   | Tanfolyamok, képzések Füzesabonyban   | Tanfolyamok, képzések Gyöngyösön   | Tanfolyamok, képzések Hatvanban   | Tanfolyamok, képzések Jászberényben   | Tanfolyamok, képzések Mezőkövesden   | Tanfolyamok, képzések Miskolcon   | Tanfolyamok, képzések Pásztón   | Tanfolyamok, képzések Salgótarjánban  

Kiemelt tanfolyamok, képzések

Felnőttképzés | Informatikai képzés | Angol nyelvtanfolyam Gyöngyös | Szakirányú angol, német nyelvvizsga Gyöngyösön | Angol Nyelvvizsga Gyöngyösön | ECDL tanfolyam Gyöngyös | Szakmai tanfolyamok Gyöngyös | Nyelvi tanfolyamok Gyöngyös | Vállalati tanfolyamok Gyöngyös | Ipari, Gépészeti tanfolyamok | Pedagógiai, szociális tanfolyamok Gyöngyös | Média

IOSZIA Felnőttképzési Intézmény                                                                                                                                            CSS Valid  |  HTML Valid

Anyagbeszerző tanfolyam